Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Gert Johanssons Plåtslageri AB skall i sin verksamhet sträva efter att:

 • I våra anbud erbjuda hög kvalité till rätt kostnad för att produktions kostnad och livslängd på objektet bli så optimal som möjligt för kunden.
 • Ha ett gott och nära samarbete med beställare, underentreprenörer och leverantörer för att   säkerställa god kvalité.
 • Hålla god ordning och bra arbetsmiljö för en säker arbetsplatts.
 • Att med hjälp av egenkontroll utformad av PLR överlämna ett komplett och felfritt arbete med hög kvalité.
 • Hålla utlovade leveranstider.
 • Att göra varje beställare och arbete till en referens.

Miljöpolicy

Gert Johanssons Plåtslageri AB skall i sin verksamhet sträva efter att:

 • Följa gällande lagar, förordningar och andra krav.
 • Långsiktigt verka för ökad miljömedvetenhet.
 • Främja användandet av återvinningsbara produkter.
 • Undvika material och metoder som är skadliga för miljön.
 • Samarbeta med miljömedvetna underentreprenörer och leverantörer.
 • Källsortera restprodukter från så väl vår verksamhet på byggarbetsplatsen samt vår verkstad.
 • Fortlöpande utbilda och upplysa vår personal om vårat miljöansvar.